Lager och verkstadsmiljö

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Delområdet omfattar t.ex. förvaringsskåp av olika slag, lagerhyllor och pallställ. Till största delen är varorna tillverkade i plåt/metall. Det finns även tillbehör att avropa, som t.ex. vagnar, kärror, sopsäcksställ och stegar. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 100 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 100 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform