Möbler för möten och paus

Avtalsperiod: 2015-09-16 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-09-15

Detta delområde omfattar möbler för offentliga miljöer (miljömöbler), dvs. konferensrumsmöbler, lunchrumsmöbler, soffor, fåtöljer och stolar men även gardiner. Delområdet ingår i ramavtalsområde Möbler och inredning. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide.

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning:

  • Uppskattat värde till och med 300.000 SEK - särskild fördelningsnyckel. Avrop ska ske från den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov man har utifrån angivna krav (se vägledning, under gemensamma dokument). Ingen rangordning finns.
  • Uppskattat värde över 300.000 SEK - förnyad konkurrensutsättning. Avrop ska ske genom att avropande myndighet upprättar en avropsförfrågan och inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor och krav som avropande myndighet anger. (se vägledning, under gemensamma dokument)

Observera att vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas. Priserna i produktlistorna gäller inte vid förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer

För att välja avropsform klicka nedan