Går det inte att avropa hela sitt behov av möbler i ett och samma avrop?

Nej, detta är inte möjligt då avrop görs per delområde. Överprövningsrisken har varit stor då Kammarkollegiet tidigare upphandlat sådana ramavtal. Dessutom gynnas inte små, nischade, leverantörer om delområdena tas bort.

Senast ändrad: 2019-08-23