Till innehåll på sidan

Är ramavtalen rangordnade? Vilken ramavtalsleverantör ska man vända sig till i första hand.

Ramavtalen har avropsformerna särskild fördelningsnyckel respektive förnyad konkurrensutsättning. Det finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna. Den ramavtalsleverantör som bäst kan erbjuda önskat behov till lägst pris, presenterade i produktlistorna, torde kontaktas om värdet understiger beloppsgräns (se vidare i ”Vägledningen”).

Senast ändrad: 2019-08-23