Till innehåll på sidan

Finns det möjlighet att avropa Inredningsarkitekttjänster inom de statliga ramavtalen?

Nej, det finns inga ramavtal som omfattar dessa tjänster.

Senast ändrad: 2022-10-03