Varför är det så många delområden inom Möbler och inredning?

Fler delområden har gett fler leverantörer möjligheten att lämna anbud i ramavtalsupphandlingen. Detta medför ofta att ett större utbud av varor är möjliga att avropa.

Senast ändrad: 2019-09-02