Behöver jag kontrollera ramavtalsleverantörernas varor vid avropssvar?

Ja, du bör kontrollera om ramavtalsleverantörerna har med varan i sin produktlista. Om varan inte finns med så ingår den inte i ramavtalet. I avropsförfrågan så kan ni med fördel be ramavtalsleverantörerna ange på vilken sida som varan kan hittas för att lättare kunna kontrollera avropssvaren.

Senast ändrad: 2019-09-02