Kan vi göra en förnyad konkurrensutsättning om det uppskattade värdet för varorna och tjänsterna understiger beloppsgränsen?

Nej. Då råder avropsformen särskild fördelningsnyckel

Senast ändrad: 2019-09-02