Går det att avropa Hörsalsmöbler inom något delområde?

Nej, det finns inget delområde där det går att avropa hörssalsstolar. Talarstolar eller annan inredning kan i viss mån avropas inom delområde Arbetsplats och förvaring eller Skrivtavlor och AV-inredning.

Senast ändrad: 2022-10-03