Vilka tjänster ingår i priset vid leverans av en vara?

Ramavtalsleverantörerna ska enligt ramavtalet leverera varan och ställa varan innanför er entré (varumottagning eller liknande). Om inte utplacering till angiven plats avropats (innebär en extra kostnad) ska ramavtalsleverantörerna montera varan i funktionsdugligt skick i entrén. Monteringen ingår i priset. Se vidare text i Allmänna villkor kapitel 20.10.

Senast ändrad: 2019-09-02