Vad menas med tillbehör?

Ett tillbehör är en vara där Kammarkollegiet inte ställt några tekniska krav på varan. Tillbehör är ofta en vara som tillför något positivt till arbetsplatsen eller till arbetsplatsens/kontorets estetiska utseende. Tillbehör kan också vara en vara som blir till stöd i arbetet eller behövs för att avropad vara ska fungera på ett bättre sätt, t.ex. ståmattor, eller gardinskenor. Ett tillbehör kan också vara speciella möbler i material eller i en utformning där inte krav går att ställa, t.ex. fällstolar.

Senast ändrad: 2019-09-02