Om vi vill avropa t.ex. en möbel av ett visst varumärke hur gör vi då?

Om varuvärdet inklusive tjänster understiger beloppsgränsen ska avrop göras enligt särskild fördelningsnyckel. Ni kontaktar den ramavtalsleverantör som bäst motsvarar de önskemål ni har och gör en beställning. Tänk på att flera ramavtalsleverantörer kan erbjuda samma möbel. Det finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna men ni torde ju i sådana fall vända er till den ramavtalsleverantör som erbjuder varan till lägst pris. Om varuvärdet inklusive tjänster överstiger beloppsgränsen så måste en förnyad konkurrens göras. Även vid detta förfarande finns möjlighet att ställa krav på att möbeln ska överensstämma med tidigare anskaffad möbel. För att förtydliga i avropet kan man ju förslagsvis beskriva att man redan har möbeln och vill komplettera med likadana.

Senast ändrad: 2019-09-02