Hur gör vi om vi vill avropa varurelaterade tjänster, kopplade till varorna, enligt vad som finns angivet i ramavtalet? Vi kan inte se att det finns priser för tjänster angivna i produktlistorna?

Om det uppskattade värdet för varorna och tjänsterna understiger beloppsgränsen kontaktas den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose ert behov utifrån de parametrar som finns i t.ex. vägledningen eller snabbguiden. Ni gör då ett avrop enligt särskild fördelningsnyckel. Om priset är svårt att bedöma för tjänster så kan man eventuellt ställa en prisfråga innan avropet. Frågan bör då ställas till samtliga ramavtalsleverantörer. Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning för ett värde över beloppsgränsen ska ramavtalsleverantörerna prissätta tjänsterna i sitt avropssvar utifrån de krav ni ställt.

Senast ändrad: 2019-09-02