Kompletteringsköp av tidigare anskaffade möbler, hur ser vi på det? Hur gör vi om vi har behov av att komplettera med möbler som inte längre finns med i någon av produktlistorna hos ramavtalsleverantörerna.

Om varuvärdet inklusive tjänster understiger beloppsgränsen (se ”Vägledningen” eller delområdessidorna) kan ni utgå från de parametrar som finns angivna i t.ex. vägledningen eller i snabbguiden för att göra avrop enligt särskild fördelningsnyckel. En av parametrarna som finns angivna är ”varans anpassning till befintliga möbler och inredning”.
Ni kontaktar den ramavtalsleverantör som bäst motsvarar de krav och önskemål ni har och gör en beställning. Tänk på att flera ramavtalsleverantörer kan erbjuda samma vara. Det finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna men ni torde ju i sådana fall vända er till den ramavtalsleverantör som erbjuder lägst pris som presenteras i produktlistorna.
För varu- och tjänstevärde över beloppsgränsen så råder förnyad konkurrens. Ett krav på att ”varans anpassning till befintliga möbler och inredning” ska kunna uppfyllas gäller även vid förnyad konkurrensutsättning.
Om inte varan längre finns med i ramavtalsleverantörernas utbud inom ramavtalen så måste en egen upphandling göras. Det kan finnas flera anledningar till att en vara inte längre finns med i utbudet, t.ex. att varan utgått eller att varan inte längre har en godkänd provning enligt de krav Statens inköpscentral hade i ramavtalsupphandlingen. Det kan också vara så att möbeln är en nyhet och att ramavtalsleverantören ännu inte hunnit prova möbeln på ett provningsinstitut.

Senast ändrad: 2019-09-02