Ska ramavtalsleverantörerna ge ett totalpris för vara/varor inkluderande avropande tjänster i sitt avropssvar?

Enligt ramavtalet ska tjänster offereras separat vilket också torde betyda att ramavtalsleverantörerna ska/kan ge ett separat pris för de tjänster som inte ingår i priset, som t.ex. fast montering, mätning och utplacering på angiven plats.

Tänk på att vara tydlig vilka tjänster som avropas. Det är viktigt att ge all information som är nödvändig för att ramavtalsleverantörerna ska kunna utföra tjänsten enligt ert avrop. I många fall kan inte ramavtalsleverantörerna ange ett pris för tjänsterna innan tjänsten ska utföras p.g.a. att avropande myndighet varit otydlig eller inte skapat förutsättningar för ramavtalsleverantörerna att utföra tjänsten. I många fall kan ramavtalsleverantörerna bli tvungen att ta ut extra kostnad för tjänster som inte angivits i avropsförfrågan som t.ex. flytt av möbler så att den beställda tjänsten ska kunna utföras.

Senast ändrad: 2019-09-02