Kan man avropa varor som inte finns med i produktlistorna?

Det är bara varor som finns presenterade i ramavtalsleverantörernas produktlistor som är möjliga att avropa. Dessa varor ska uppfylla de obligatoriska krav som ställts i upphandlingen (ev. undantag för s.k. tillbehör). Vid anpassning av en vara, t.ex. annat mått eller ej ordinarie kulör på lack behöver inte själva anpassningen finnas beskriven och prissatt i produktlistan. Dock måste varan (möbelserien) finnas beskriven.

Senast ändrad: 2019-09-02