Ingår projektordukar/skrivtavlor och projektorer i delområdet Skrivtavlor och AV-inredning?

Om man vill avropa enbart projektordukar/skrivtavlor ska avrop ske från delområde Skrivtavlor och AV-inredning. Om man har behov av både projektordukar/skrivtavlor och projektorer/bildskärmar ska avrop ske inom ”AV och videokonferens”. Inom ”AV och videokonferens” betraktas projektordukar/skrivtavlor som tillbehör till projektorer/bildskärmar. I princip gäller följande: Om myndigheten har behov av teknik ska avrop ske inom ”AV och videokonferens”. Se vidare under kategorin ”Teknisk utrustning”

Senast ändrad: 2019-09-02