Möten och paus

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Detta delområde omfattar möbler för offentliga miljöer (miljömöbler), dvs. konferensrumsmöbler, lunchrumsmöbler, soffor, sängar, fåtöljer och stolar. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa t.ex. barnmöbler, möbler för hemmiljö eller hörsalsmöbler. Det går inte heller att avropa specialsnickerier eller arkitekttjänster.

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 500 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 500 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Läs mer

Här väljer du avropsform