Skrivtavlor och AV-inredning

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Detta delområde omfattar bl.a. skrivtavlor, AV-möbler och projektionsdukar. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa teknik till konferensrum, se ”AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster”. Det är inte heller möjligt att avropa hela konferensrumslösningar genom detta delområde.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 100 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 100 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform