Skrivtavlor och AV-inredning - Förnyad konkurrensutsättning (mer än 300.000 SEK vid varje avrop)

Avtalsperiod: 2015-09-16 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-09-15

Detta delområde omfattar skrivtavlor, mörkläggningsgardiner, AV-möbler och ingår i ramavtalsområde Möbler och inredning. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide.

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning:

  • Uppskattat värde till och med 300.000 SEK - särskild fördelningsnyckel. Avrop ska ske från den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov man har utifrån angivna krav (se vägledning, under gemensamma dokument). Ingen rangordning finns.
  • Uppskattat värde över 300.000 SEK - förnyad konkurrensutsättning. Avrop ska ske genom att avropande myndighet upprättar en avropsförfrågan och inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor och krav som avropande myndighet anger. (se vägledning, under gemensamma dokument)

Observera att vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas. Priserna i produktlistorna gäller inte vid förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer

För att välja avropsform klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
AB Svenska Spel
Casino Cosmopol AB
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank