Textil inredning för fönstermiljö

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Detta delområde omfattar textilier till t.ex. gardiner, draperier och rullgardiner. Delområdet omfattar även lamellgardiner och mörkläggningsgardiner. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Det är inte möjligt att avropa mellanliggande persienner eller tjänster rörande den typ av vara.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 300 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 300 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Läs mer

Här väljer du avropsform