Textila mattor

Avtalsperiod: 2019-09-16 - 2021-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-09-15

Detta delområde omfattar textila mattor, t.ex. heltäckande, avpassade eller som plattor. Det finns även handvävda och handtuftade mattor och tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat varuvärde uppgår till 300 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna. Vid avrop där värdet överstiger 300 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Läs mer

Här väljer du avropsform