Profil- och presentartiklar

Här finns ramavtal gällande profil- och present.

  • Gåvokort

    Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment (Notera att kategorin välgörenhet....

  • Presentkort

    Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som kan användas som betalningsmedel för köp av produkt eller upplevelse i angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande....

  • Profil- och presentartiklar

    I dagsläget pågår en förstudie inom området.