Profil- och presentartiklar

Här finns ramavtal gällande profil- och present.

  • Gåvokort

  • Profil- och presentartiklar

    Avrop från ramavtalet för Profil- och presentartiklar sker enligt en kombinerad avropsordning.Rangordning - Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller om avrop sker från varukorgssortimentet oavsett belopp ska ett rangordnat avrop genomföras.Förnyad....