Profil- och presentartiklar

Här finns ramavtal gällande profil- och present.

  • Gåvokort

    Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment. Avrop från ramavtalet för Gåvokort....

  • Presentkort

    Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som kan användas som betalningsmedel för köp av produkt eller upplevelse i angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande....

  • Profil- och presentartiklar

    Avrop från ramavtalet för Profil- och presentartiklar sker enligt en kombinerad avropsordning. Rangordning - Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller om avrop sker från varukorgssortimentet oavsett belopp ska ett....