Gåvokort

Avtalsperiod: 2020-04-15 - 2022-04-14 Förlängningsoption max t.o.m: 2024-04-14

Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment.

Avrop från ramavtalet för Gåvokort sker enligt en kombinerad avropsordning.
Rangordning - Avrop som omfattar 100 eller färre gåvokort ska ske utifrån en fast rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU.

Förnyad konkurrensutsättning - Avrop som omfattar fler än 100 gåvokort ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Läs mer

Välj avropsform här