Frågor och svar om Gåvokort

Krav

 • Kan man kravställa på att kategorin upplevelser enbart ska omfatta digitala eller fysiska upplevelser?
  Svar:

  Ja, det är enligt ramavtalet möjligt att specificera och ytterligare definiera vad som avses med upplevelser i det enskilda avropet.

Leverans

 • Är det möjligt att vid avrop kravställa på ett digitalt utskick av gåvokort?
  Svar:

  Ja, det är enligt ramavtalet möjligt att kravställa på digitala lösningar för distribution av gåvokorten.

  En rekommendation är att på förhand stämma av med myndighetens interna IT-funktion för att säkerställa att t.ex. större e-postutskick kan mottas.

Omfattning

 • Är det möjligt för medarbetare att byta in gåvokortet mot kontanter?
  Svar:

  Nej, gåvokort får inte bytas mot kontanter.

 • Vad är skillnaden mellan ett gåvokort och ett presentkort?
  Svar:

  Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas av mottagaren av gåvokortet för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment.

  Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som mottagaren kan använda som betalningsmedel för köp av en produkt eller upplevelse i en angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen.

Pris

 • Vad är det för mervärdesskatt (moms) på Gåvokort?
  Svar:

  Det är olika momssatser beroende på vilket innehåll gåvokortet har. Ett gåvokort som innehåller flera olika kategorier av produkter har som huvudregel en momssats på 25 %.

  Notera att ett gåvokort som enbart innehåller livsmedel har en lägre momssats (12 %). Även gåvokort som enbart innehåller böcker har även de en lägre momssats (6 %).

 • Får ramavtalsleverantörerna fakturera frakt?
  Svar:

  Ja, det är enligt ramavtalet ok att ramavtalsleverantörerna fakturerar för frakt av de faktiska gåvorna. Kostnad för själva utskicket av gåvokorten och eventuellt gåvobevis ska inte utgå.

  Den billigaste fraktmetoden ska användas om inte annat har avtalats med avropande myndighet. I en förnyad konkurrensutsättning är det således möjligt att kravställa på att frakt ska ingå.