Presentkort

Avtalsperiod: 2018-08-28 - 2021-08-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-08-28

Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som kan användas som betalningsmedel för köp av produkt eller upplevelse i angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen. Exempel på andra liknande inköpsställen är nöjesparker, teatrar, hotell och andra företag som erbjuder olika typer av upplevelser. I begreppet butik innefattas även sådana butiker som endast säljer produkter och upplevelser på internet, s.k. nätbutiker. Presentkort kan exempelvis annvändas som julgåvor, jubileumsgåva och minnesgåva till anställda och kan avropas till olika värden.

Observera! Samtliga avrop från ramavtalet ska enbart skickas till GoGift.com A/S. Detta gäller såväl avrop under som över 100 presentkort.

 

Läs mer

Välj avropsform här