Presentkort

Avtalsperiod: 2018-08-28 - 2020-08-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-08-28

OBS! Inför avrop kontakta ramavtalsansvarig eller ramavtalsservice.

Kammarkollegiet har överenskommit med Goyada Aktiebolag att företaget inte har rätt att ta emot och behandla avropsförfrågningar, samtliga avrop från ramavtalet ska tillsvidare enbart skickas till GoGift.com A/S. Detta gäller såväl avrop under som över 100 presentkort.

Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som kan användas som betalningsmedel för köp av produkt eller upplevelse i angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen. Exempel på andra liknande inköpsställen är nöjesparker, teatrar, hotell och andra företag som erbjuder olika typer av upplevelser. I begreppet butik innefattas även sådana butiker som endast säljer produkter och upplevelser på internet, s.k. nätbutiker. Presentkort kan exempelvis annvändas som julgåvor, jubileumsgåva och minnesgåva till anställda och kan avropas till olika värden.

Avrop från ramavtalet för presentkort sker enligt en kombinerad avropsordning. Det är behovet av antal presentkort som avgör vilken avropsordning som ska användas.

Rangordning - Avrop som omfattar 100 eller färre presentkort ska ske utifrån en fast rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU.

Förnyad konkurrensutsättning - Avrop som omfattar fler än 100 presentkort ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Läs mer

Välj avropsform här