Frågor och svar om Presentkort

 • Ska pris per presentkort anges inklusive eller exklusive moms vid avrop?
  Svar:

  Enligt skatterättsliga regler ska utställaren av presentkort (flerfunktionsvouchers), i det här fallet ramavtalsleverantörerna, inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet. Det innebär att ramavtalsleverantörerna vid avrop anger presentkortets värde inklusive moms.

 • Vad är skillnaden mellan ett presentkort och ett gåvokort? 
  Svar:

  Med presentkort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde och som mottagaren kan använda som betalningsmedel för köp av en produkt eller upplevelse i en angiven butik, butikskedja, restaurang eller andra liknande inköpsställen.

  Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas av mottagaren av gåvokortet för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment.