Ska pris per presentkort anges inklusive eller exklusive moms vid avrop?

Enligt skatterättsliga regler ska utställaren av presentkort (flerfunktionsvouchers), i det här fallet ramavtalsleverantörerna, inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet. Det innebär att ramavtalsleverantörerna vid avrop anger presentkortets värde inklusive moms.

Senast ändrad: 2021-09-08