Får ramavtalsleverantören fakturera en administrativ avgift vid avrop från ramavtalet?

Nej, ramavtalsleverantören får inte fakturera någon administrativ avgift.

Senast ändrad: 2021-09-08