Profil- och presentartiklar

Avtalsperiod: 2018-02-27 - 2022-02-26

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal".

I dagsläget pågår en förstudie inom området.

Senast ändrad: 2022-02-27