Profil- och presentartiklar

Avtalsperiod: 2018-02-27 - 2022-02-26 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-02-26

Avrop från ramavtalet för Profil- och presentartiklar sker enligt en kombinerad avropsordning.

Rangordning - Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller om avrop sker från varukorgssortimentet oavsett belopp ska ett rangordnat avrop genomföras.

Förnyad konkurrensutsättning - Om det enskilda avropet överstiger 20 000 kr ska avrop ske genom en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning ska även genomföras om avropet avser kundanpassad webbshop, lagerhållning eller transformativa lösningar.

Ramavtalsområdet omfattar bl.a. förädlade profilkläder, profilartiklar och give-aways. I ramavtalet ingår även förädlade och icke förädlade presentartiklar.

Ramavtalet omfattar inte arbetskläder (skydds-/varselkläder) eller NOR-utmärkelser (för nit och redlighet i rikets tjänst) såsom klockor, medaljer eller liknande. Ramavtalet omfattar inte heller gåvokort.

Läs mer

För att välja avropsordning klicka nedan.