Profil- och presentartiklar

Avtalsperiod: 2018-02-27 - 2020-02-26 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-02-26

Avrop från ramavtalet för Profil- och presentartiklar sker enligt en kombinerad avropsordning.

Rangordning - Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller om avrop sker från varukorgssortimentet oavsett belopp ska ett rangordnat avrop genomföras.

Förnyad konkurrensutsättning - Om det enskilda avropet överstiger 20 000 kr ska avrop ske genom en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning ska även genomföras om avropet avser kundanpassad webbshop, lagerhållning eller transformativa lösningar.

Ramavtalsområdet omfattar bl.a. förädlade profilkläder, profilartiklar och give-aways. I ramavtalet ingår även förädlade och icke förädlade presentartiklar.

Ramavtalet omfattar inte arbetskläder (skydds-/varselkläder) eller NOR-utmärkelser (för nit och redlighet i rikets tjänst) såsom klockor, medaljer eller liknande. Ramavtalet omfattar inte heller gåvokort.

Läs mer

För att välja avropsordning klicka nedan.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hjälpmedelsinstitutet
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank