Profil- och presentartiklar - Rangordning (upp till 20.000 kr)

Avtalsperiod: 2018-02-27 - 2022-02-26 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-02-26

Avrop från ramavtalet för Profil- och presentartiklar sker enligt en kombinerad avropsordning.

Rangordning - Om det enskilda avropet uppgår till maximalt 20 000 kr eller om avrop sker från varukorgssortimentet oavsett belopp ska ett rangordnat avrop genomföras.

Förnyad konkurrensutsättning - Om det enskilda avropet överstiger 20 000 kr ska avrop ske genom en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning ska även genomföras om avropet avser kundanpassad webbshop, lagerhållning eller transformativa lösningar.

Ramavtalsområdet omfattar bl.a. förädlade profilkläder, profilartiklar och give-aways. I ramavtalet ingår även förädlade och icke förädlade presentartiklar.

Ramavtalet omfattar inte arbetskläder (skydds-/varselkläder) eller NOR-utmärkelser (för nit och redlighet i rikets tjänst) såsom klockor, medaljer eller liknande. Ramavtalet omfattar inte heller gåvokort.

Läs mer

För att välja avropsordning klicka nedan.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2020-09-16