Städtjänster, Stockholms län

Avtalsperiod: 2017-04-01 - 2020-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-03-31

Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå.

Ramavtalet omfattar städtjänster som utförs inom Stockholms län.

All dokumentation i upphandlingen (ex. Allmänna villkor) finns i förfrågningsunderlaget under flik "Gemensamma dokument".

Prisjustering

Det fasta timpriset som gäller för timbaserade tjänster har prisjusterats till 255,25 kr och gäller fr.o.m. 2018-04-01. Även utvärderingspriserna har justerats med anledning av detta.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Svenska Filminstitutet