Städtjänster, Stockholms län

Avtalsperiod: 2017-04-01 - 2021-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-03-31

Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå.

Ramavtalet omfattar städtjänster som utförs inom Stockholms län.

All dokumentation i upphandlingen (ex. Allmänna villkor) finns i förfrågningsunderlaget under flik "Gemensamma dokument".

Prisjustering av fast timpris

Fast timpris justeras årligen av Statens inköpscentral enligt Städindex framtaget av Statistiska centralbyrån. Ramavtalsleverantörer har rätt att begära att timpriserna i kontraktet justeras i enlighet med det.

Det fasta timpriset som gäller för timbaserade tjänster prisjusterades 2018-04-01 till 255,25 kr samt 2019-04-01 till 262,14 kr och 2020-04-01 till 267,79 kr.
Från och med 2021-04-01 är det fasta timpriset 275,47 kr.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2021-01-19