Städtjänster - Västra Götalands län

Avtalsperiod: 2021-05-10 - 2025-05-09

Ramavtalsområdet avser städtjänster som utförs inom Västra Götalands län och Skåne län. Förvaltningsrätten har avslagit en ansökan om överprövning av delområdet Stockholms län men avslaget har överprövats till Kammarrätten vilket innebär att avtal inte får ingås innan domstolen beslutar något annat.
Städtjänster som kan avropas:

  • Dagligstädning, det vill säga löpande städning av till exempel kontorslokaler
  • Periodisk städning, till exempel storstädning
  • Fönsterputsning
  • Golvvård.

Förutsatt att anskaffningen sker som en del i tjänsten att tillhandahålla dagligstädning omfattas även tvätt/hyra av entrémattor och hygienartiklar såsom exempelvis mjukpapper, tvål, handsprit, och diskmedel.

Ramavtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning

 

 

Läs mer

Här väljer du län

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Skansen
Trygghetsstiftelsen
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-01-10