Städtjänster - Västra Götalands län

Avtalsperiod: 2021-05-10 - 2025-05-09

Ramavtalsområdet avser städtjänster som utförs inom Västra Götalands län och Skåne län. Förvaltningsrätten har avslagit en ansökan om överprövning av delområdet Stockholms län men avslaget har överprövats till Kammarrätten.
Kammarrätten i Stockholm meddelade den 2022-02-21 att Kontorsstädning AB beviljats prövningstillstånd för sin överklagan av Förvaltningsrättens dom avseende Städtjänster i anbudsområdet Stockholms län.


Städtjänster som kan avropas:

  • Dagligstädning, det vill säga löpande städning av till exempel kontorslokaler
  • Periodisk städning, till exempel storstädning
  • Fönsterputsning
  • Golvvård.

Förutsatt att anskaffningen sker som en del i tjänsten att tillhandahålla dagligstädning omfattas även tvätt/hyra av entrémattor och hygienartiklar såsom exempelvis mjukpapper, tvål, handsprit, och diskmedel.

Ramavtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning

Fast timpris

Fast timpris kan tillämpas för återkommande städning av exempelvis kontorsmiljö (dagligstädning) som prissätts per timme. Observera att dagligstädning även kan avropas med timpris eller pris för ett specifikt objekt som fastställs vid förnyad konkurrensutsättning.

Det fasta timpriset uppgår för närvarande till 290,00 kronor exklusive moms. Statens inköpscentral kan den 1 april varje år komma att justera det fasta timpriset enligt Städindex framtaget av Statistiska centralbyrån. Ramavtalsleverantörer har rätt att begära att de fasta timpriserna i kontraktet justeras i enlighet med det. Ingen justering av det fasta timpriset sker per den 1 april 2022.

Läs mer

Här väljer du län

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Skansen
Trygghetsstiftelsen
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-03-09