Frågor och svar om Städtjänster

Avrop

 • Finns det alternativa sätt att avropa hygienartiklar?
 • Måste vi avropa även om vi bara har ett litet städuppdrag?
 • Kan vi i vårt avrop ställa krav på miljöcertifiering?
 • Kan vi i vårt avrop ställa krav på att leverantören ska ha kollektivavtal?
 • Hur ska vi beskriva våra behov av städtjänster?
 • Vi omfattas av Säkerhetsskyddslagen och behöver därför skriva Säkerhetsskyddsavtal. Hur gör vi bäst detta?
 • Hur säkerställer vi att städpersonalen kan sköta våra golv på rätt sätt?
 • Kan vi ställa krav på hållbarhet i vårt avrop av städtjänster?
 • Det behövs en skylift för delar av den städning vi vill ha utförd, hur påverkar det vårt avrop?
 • Vad kan ingå i dagligstädning?
 • Vad omfattar ramavtalet?

Avropssvar och kontrakt

 • Är det OK att två anbudsgivare har samma underleverantör?
 • Vi glömde att ställa krav på att städningen måste ske på morgonen, vad gör vi?
 • Vi har begärt ett pris för ett städobjekt och fått ett avropssvar som vi bedömer som onormalt lågt, vad gör vi?

Införande och leverans

 • Har ramavtalsleverantören rätt att höja priserna för hygienartiklar mer än den indexjustering som ramavtalet anger?
 • Kan ramavtalsleverantören indexjustera priserna i vårt kontrakt?