Det behövs en skylift för delar av den städning vi vill ha utförd, hur påverkar det vårt avrop?

Det är viktigt att ni i ert avrop tydligt beskriver förutsättningarna för det ni vill ha utfört. Sedan är det ramavtalsleverantörens ansvar att anskaffa, bekosta och ha tillgång till teknisk utrustning som krävs för att utföra tjänsten. Observera att fast timpris kan inte tillämpas på dagligstädning av ytor som kräver större maskiner så som exempelvis skurmaskiner eller sopmaskiner utan

Personal som utför arbeten på hög höjd ska, för att minimera risker, kunna uppvisa dokumenterad kunskap, kursintyg, certifikat eller liknande bevis som visar på att de har rätt kompetens för den utrustning som används vid utförandet av tjänsten. Fundera på om ni i ert avrop vill ange att ni kommer att kontrollera detta innan arbetet påbörjas.

Senast ändrad: 2022-03-09