Hur säkerställer vi att städpersonalen kan sköta våra golv på rätt sätt?

Ni kan själva kontrollera att den aktuella personalen har kompetens för att sköta era golv. Enligt Allmänna villkor, avsnitt 2.8.7.4, ska personal som utför tjänsten ska kunna uppvisa dokumenterad kunskap, kursintyg, certifikat eller liknande bevis som visar på att de har rätt kompetens och erfarenhet för maskinell skurning och ytbehandling av olika typer och golvmaterial. Dessutom har ramavtalsleverantörerna kvalificerat sig i upphandlingen bland annat genom att redovisa en referens som styrkt att tjänst för golvvård har levererats med genomgående god kvalitet.

Observera att golvvård inte ingår i det fasta timpriset för dagligstädning utan fastställs i den förnyade konkurrensutsättningen.

Senast ändrad: 2022-03-09