Hur ska vi beskriva våra behov av städtjänster?

Beskriv ert behov och tänk på att skapa en struktur som gör det lätt att följa upp kvaliteten, se Vägledning för avrop, avsnitt 3.2.2. Se följande exempel som gäller fönsterputsning:

  • Efter fönsterputs ska fönsterrutorna vara rena utan ränder.
  • Fönsterkarmar, fönsterbänkar och element ska vara avtorkade med fuktig trasa.
  • Avropande myndighet ansvarar för att lösa föremål större än blomkrukor tas bort. Föremål som går att flytta/lyfta med en arm sker under leverantörens försorg.

Ni bör med ledning av beskrivningen kunna utläsa vad som är ett fel. Även om felet är av bagatellartad betydelse är leverantören skyldig att åtgärda det, se Allmänna villkor avsnitt 2.22.

Senast ändrad: 2022-03-09