Kan vi i vårt avrop ställa krav på att leverantören ska ha kollektivavtal?

Nej, det kan ni inte. I ramavtalsupphandlingen ställdes dock krav på att ramavtalsleverantören ska fullgöra Kontrakt i enlighet med de vid var tid gällande arbetsrättsliga villkoren avseende lön, semester och arbetstid enligt bilaga Villkor för lön, semester och arbetstid (Fastighets_Almega) (upphandlingsdokumenten avsnitt 6.8.7.3). Bilagan är publicerad på avropa.se under fliken Gemensamma dokument, rubriken Upphandling.

Senast ändrad: 2022-03-09