Kan vi i vårt avrop ställa krav på miljöcertifiering?

Nej, det kan ni inte. I ramavtalsupphandlingen ställdes det dock krav på ett strukturerat miljöledningssystem, se upphandlingsdokumenten avsnitt 5.6.5.2 Miljöledningsstandarder. Samtliga ramavtalsleverantörer har aktuella certifikat enligt ISO 14001.

Senast ändrad: 2022-03-09