Kan vi ställa krav på hållbarhet i vårt avrop av städtjänster?

Ramavtalet omfattar redan ett antal miljökrav och sociala krav, se avropa.se, Gemensamma dokument, Avropsstöd, dokumentet Redovisning av hållbarhetskrav städtjänster samt Vägledning för avrop, avsnitt 3.2. Om ni har ytterligare behov kan ni precisera det i er avropsförfrågan (Ramavtalets Huvuddokument, avsnitt 1.8.3) och/eller ange tilldelningskriterier (Allmänna villkor, avsnitt 4.2).

Observera att ni i ert avrop inte på nytt behöver ställa de hållbarhetskrav som redan ställts i ramavtalsupphandlingen.

Senast ändrad: 2023-02-02