Måste vi avropa även om vi bara har ett litet städuppdrag?

Ni får själva bedöma vilken typ av upphandling som är lämplig, men behöver beakta förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning som syftar till att åstadkomma besparingar för staten. Statliga ramavtal ska användas av myndigheter under regeringen, om inte en annan form av avtal är sammantaget är bättre.

Om ni avser att upphandla utan att använda ramavtalen ska Kammarkollegiet underrättas om skälen till detta genom en så kallad avstegsanmälan. Kammarkollegiet använder informationen i avstegsanmälan som underlag för avtalsuppföljning och kommande förstudier och upphandlingar

Senast ändrad: 2022-03-09