Vi omfattas av Säkerhetsskyddslagen och behöver därför skriva Säkerhetsskyddsavtal. Hur gör vi bäst detta?

Begär Säkerhetsskyddsavtal med leverantören och eventuell underleverantör i ert avrop och ange nivå, se Allmänna villkor, avsnitt 2.19.2. Om ni har gjort det är kontraktets giltighet villkorat av att ett gällande säkerhetsskyddsavtal föreligger mellan er och leverantören. Säkerhetsskyddsavtalet ska inte omfatta affärsmässiga villkor såsom avgifter, viten, betalning, etc. Ramavtalsleverantören har inte rätt till ersättning i det fall ni säger upp kontraktet till följd av att gällande säkerhetsskyddsavtal saknas.

Om det förekommer motstridiga uppgifter mellan säkerhetsskyddsavtalet och Kontraktet i övrigt ska säkerhetsskyddsavtalet gälla framför Kontraktet och dess bilagor.

Senast ändrad: 2022-03-09