Är det OK att två anbudsgivare har samma underleverantör?

Ja, det är okej. Den situationen kan uppstå när det gäller fönsterputs. Även om underleverantören som anmäler sig till en visning representerar två ramavtalsleverantörer ska anbud lämnas in av respektive leverantör.

Senast ändrad: 2022-03-09