Vi har begärt ett pris för ett städobjekt och fått ett avropssvar som vi bedömer som onormalt lågt, vad gör vi?

Ni har som avropsberättigad den initiala bevisbördan för att ett anbud/avropssvar är ”onormalt lågt”. Det innebär att ni behöver motivera er bedömning i LOU:s mening. Redovisa fakta och låt leverantören motbevisa dem. Lokaler kan se olika ut och men ni kanske kan hitta nyckeltal för den aktuella typen. Ett annat alternativ kan vara att peka på att en tidigare leverantör, som tillämpat motsvararande avverkningsgrad, inte har klarat av städningen. Följande frågeställning kan användas:

- - ”Avropande myndighet” uppfattar att leverantör ”x”s avropssvar är orimligt lågt på grund av att xxx. Ni anmodas därför att visa hur ni kan ha så hög avverkningsgrad.”

Om anbudsgivaren inte kommer med en tillfredställande förklaring har ni rätt att förkasta anbudet.

Senast ändrad: 2022-03-09