Vi glömde att ställa krav på att städningen måste ske på morgonen, vad gör vi?

Under avropsprocessen finns möjlighet att ändra i underlaget. Tänk dock på att tiden för avropssvar kan behöva förlängas.

Efter tecknat kontrakt är det inte säkert att leverantören kan tillmötesgå ert behov.

Senast ändrad: 2022-03-09