Har ramavtalsleverantören rätt att höja priserna för hygienartiklar mer än den indexjustering som ramavtalet anger?

I enlighet med ramavtalet justerar Kammarkollegiet den 1 april det fasta timpriset i enlighet med SCB:s städindex och ramavtalsleverantörerna har rätt att justera priser i kontrakt enligt samma index, vilket uppdateras två gånger per år. Beträffande prisjustering av hygienartiklar behöver ni gå tillbaka till ert eget avrop. Om ni har valt att låta leverantören tillämpa sin egen prislista (dvs inte konkurrensutsatt hygienartiklar i ert avrop) och inte fastställt prislistan i ert kontrakt finns det inget i ramavtalet som reglerar hur prisjusteringar kan ske.

Kammarkollegiet följer utvecklingen i omvärlden och tar vid behov ställning till särskilda situationer för varje specifikt ramavtalsområde och publicerar vid behov information på ramavtalssidan. Det finns en särskild generell information riktad till leverantörer som rör kriget i Ukraina: https://www.avropa.se/ukraina-info/

Senast ändrad: 2022-05-05