Till innehåll på sidan

Litteratur - E: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning

Avtalsperiod: 2021-04-08 - 2025-04-07

Ramavtalen inom Litteratur är rangordnade. Detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett (1) inom det område som avropet enligt nedan gäller. Priser framgår i respektive ramavtal, se punkt 1.10 Priser. 

Ramavtalet Litteratur är indelat i fem (5) nedanstående delar.

A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning
B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning
C: Juridisk litteratur, utan utrustning
D: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning
E: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning

Med Svensk litteratur menas litteratur utgiven i Sverige.
Med Utländsk litteratur menas litteratur utgiven utomlands.
Med Juridisk litteratur avses juridisk litteratur (utgiven i Sverige och utomlands).

Med utrustning avses plastning av litteratur och övrig utrustning, se Tekniska krav – Kravspecifikation
A Svensk litteratur, med utrustning
B Utländsk litteratur, med utrustning

 

 

Läs mer

I rullistan nedan väljer du mellan de fem (5) delarna A-E.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-03-01