Till innehåll på sidan

Litteratur - C: Juridisk litteratur, utan utrustning

Avtalsperiod: 2021-04-08 - 2025-04-07

Ramavtalen inom Litteratur är rangordnade. Detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett (1) inom det område som avropet enligt nedan gäller. Priser framgår i respektive ramavtal, se punkt 1.10 Priser.
 

Statens inköpscentral stänger delområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur med utrustning. Med hänsyn till att försäljning uppnått den takvolym som gäller för delområdet.

Ramavtalet Litteratur är indelat i fem (5) nedanstående delar.

A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning
B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, med utrustning
C: Juridisk litteratur, utan utrustning
D: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning
E: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur, utan utrustning

Se förklaring av ISBN nr/utgivningsland

Med Svensk litteratur menas litteratur utgiven i Sverige.
Med Utländsk litteratur menas litteratur utgiven utomlands.
Med Juridisk litteratur avses juridisk litteratur (utgiven i Sverige och utomlands).


Med utrustning avses plastning av litteratur och övrig utrustning, se Tekniska krav – Kravspecifikation
A Svensk litteratur, med utrustning
B Utländsk litteratur, med utrustning

 

 

I rullistan nedan väljer du mellan de fem (5) delarna A-E.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2024-04-02